КСВ обґрунтування програми стажування 1+1 медіа

З 2013 року в Групі компаній 1+1 медіа реалізується програма взаємодії з профільними ВНЗ. У 2013 році в групі була розроблена та впроваджена пілотна програма серії майстер-класів «Телепорт» для студентів спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю» Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка та спеціальності «Видавнича справа та редагування» Видавничо-поліграфічного інституту Університету КПІ. Ці майстер-класи були частиною навчальних програм дисциплін «Майстер-клас з медіа-PR», «Жанри тележурналістики», «Реклама та PR у медіа».

З 2014 року компанія прийняла рішення розширити взаємодію з ВНЗ, запрошуючи студентів творчих спеціальностей на навчання на місцях телевиробництва з можливістю подальшого працевлаштування.

Проект спрямований на студентів 4,5,6 курсів і випускників поточного року творчих напрямків: журналістика, телемистецтво, режисура, редагування, операторська майстерність, дизайн, відео дизайн та ін.). Набір на програму стартує в липні та триватиме до кінця серпня. Детальніше про умови участі в програмі «Ближче до ТБ» у розділі «Програма стажування».

Цілі програми:

1. Проект спрямований на надання студентам творчих спеціальностей практичної сторони українського медіабізнесу. Ми хочемо подолати прірву між теоретичною підготовкою студентів та реаліями ринку. Для того, щоб майбутні випускники досить чітко розуміли, чого від них чекають майбутні роботодавці, а отже, у якому напрямку їм треба розвиватися та скільки ще треба зробити для реалізації своїх планів.

2. Навчання на місці виробництва передбачає спеціально розроблений навчальний план, який включає в себе вступні лекції, професійні майстер-класи, практичні завдання, а також роботу над конкретними проектами компанії під безпосереднім кураторством професіоналів у своїй сфері. 

 

Участь у проекті передбачає використання сучасних інструментів роботи, а саме професійного обладнання та ресурсів; участь у реальних проектах — усе це підвищує ефективність отримання нових навичок, сприяє формуванню професійної культури майбутніх професіоналів.

3. Крім професійної складової розвитку молодих фахівців, проектом передбачені активності, спрямовані на особистісний розвиток і збагачення емоційної сфери молодих людей: бесіди на тему загальнолюдських цінностей та творчої етики з визнаними представниками телебачення 


Завдання програми:


1. Адаптувати теоретичні знання відповідно до потреб ринку.

Пройшовши навчання за програмою, випускники зможуть розуміти, на які професійні та особистісні компетенції чекають майбутні роботодавці, а отже, у якому напрямку їм треба розвиватися та скільки ще треба зробити для реалізації своїх планів.

2. Навчити співвідносити вимоги, що пред’являються професією, з індивідуальними якостями.

Важливим компонентом успішної кар’єри, окрім професійних навичок і досвіду, є гармонія особистих якостей з професійними завданнями. Тому розгортанню людського потенціалу сприяє саме здатність усвідомлення та оцінки якостей і можливостей власної особистості.

Професія — частина людини. Запорукою успішної кар’єри є гармонія особистих якостей людини, професійних навичок і досвіду. Участь у проекті дозволить молодим людям на практиці, а отже, максимально глибоко, усвідомити свою приналежність до певної професійної спільноти.

А також сформувати думку про ступінь своєї відповідності професійним еталонам, про своє місце в системі професійних ролей; про ступінь свого визнання у професійній групі; оцінити свої сильні та слабкі сторони, визначити шляхи самовдосконалення, імовірні зони успіхів і невдач.

3. Сприяти зближенню теоретичного знання з високопрофесійними навичками, сучасними інструментами роботи та ресурсами. Тим самим впливати на розвиток професійної культури майбутніх фахівців.

Участь у програмі дозволить молодим фахівцям отримувати консультації професіоналів у своїй сфері, використовувати найкращі телевізійні технології та обладнання, тим самим підвищуючи власну професійну культуру. Навіть якщо такий фахівець згодом потрапить до менш технологічно розвиненої компанії, він розумітиме, яким чином за допомогою інновацій можна збільшити ефективність роботи, а також привнести інноваційні підходи, засновані на досвіді стажування в 1+1 медіа.

 

4. Запровадити нові технології навчання на практиці (об’єднуючі активності, рейтинги стажерів тощо).

Програма передбачає впровадження додаткових інструментів, що дозволяють підвищити ефективність професійного навчання, а також сприяти особистісному розвитку молодих людей. Серед них:

Об’єднуючі активності та волонтерство:

Здатність і готовність дозволити самому собі бути особистістю та будувати відкриті, емоційно насичені відносини, у яких усі учасники навчаються. Об’єднуючі активності, не пов’язані безпосередньо з професійними питаннями, спрямовані на розвиток у студентів навичок роботи в команді, свободу для реалізації власних ідей та відповідальності за них.

Рейтингова система оцінювання:

У процесі проходження програми учасники отримуватимуть бали за свою активність та успішність. Отримані бали та час стажування будуть враховані під час підрахунку середнього балу, який і становитиме основу рейтингової позиції стажера. Ця система оцінки впроваджена з метою підвищення мотивації та ефективності навчання студентів.

Авансів та фори у медіа- та телевізійному бізнесі молодим фахівцям ніхто не дає. Творчі професії вимагають працьовитості, високої залученості, якості «тут і зараз». Важливо справді «горіти», постійно розвиватися, підвищувати свій професіоналізм. В галузі існує справді висока конкуренція, і майбутні оператори, сценаристи, режисери повинні бути готовими довести свій потенціал і свої таланти.

 

5. Створити сприятливе середовище для розвитку творчого потенціалу.

Важливим завданням проекту є створення сприятливого середовища для розвитку творчого потенціалу, здатності генерувати незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації. 

Головною відмінністю програми «Ближче до ТБ»  від відомих на ринку програм стажування є те, що крім кар’єрної складової та професійного розвитку, достатня увага приділяється розвитку особистісного потенціалу молодого фахівця: умінню працювати в команді, планувати власний час, приймати виважені рішення, розвивати загальнолюдські цінності в процесі професійної взаємодії.

З цією метою для  учасників проекту передбачаються тематичні майстер-класи, бесіди про загальнолюдські цінності та етичні стандарти з провідними представниками української літератури, театру та кіно.